O Zespole


        W roku szkolnym 2002/2003 Bursa Szkolna im.Janusza Korczaka w Chełmie wspólnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr2 w Chełmie utworzyła Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2. Zespół służy pomocą w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i efektywnego uczenia się, pomoc uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Udzielamy dzieciom i młodzieży ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom różne formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

  

 W skład Zespołu wchodzą:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

Bursa Szkolna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe